Talent alleen is niet genoeg

De juiste doelen

Er worden aan kinderen vaak maar twee vragen gesteld over het voetbal:

 1. Heb je gewonnen of verloren ?
 2. Heb je gescoord ?

Natuurlijk gaat het in de sport om het resultaat, dit geeft een lekker gevoel. In de begeleiding wordt vaak de nadruk gelegd op het “moeten presteren” bij jeugdspelers.

De aandacht puur alleen gericht op het resultaat en prestatie kan bij kinderen leiden tot minder plezier in het voetbal, weinig zelfvertrouwen, onderlinge conflicten in het team, ongelukkig voelen of pesten en gepest worden.

Vertrouwen ontwikkelen

Bij GOALS Voetbal vinden we de ontwikkeling van kinderen belangrijk op Lichamelijk, Emotioneel, Cognitief en Sociaal vlak. De aandacht in de oefenvormen ligt op de beleving van kinderen; wat zijn de gedachten, gevoelens en hoe is het gedrag in voetbalsituaties ? Door hierbij stil te staan worden kinderen zelfbewuster, ontwikkelen ze vertrouwen, leren ze beter samen te werken of voor zichzelf op te komen  en worden ze een betere voetballer. De kinderen leren en beleven in een gezonde werksfeer.

Uitdagende voetbaloefeningen

In de training zijn specifieke en uitdagende voetbaloefeningen een middel om te werken aan de doelen. In de training staan we stil bij de signalen uit het lichaam en de gedachten en gevoelens die ontstaan uit de voetbalsituaties. Door hiermee aan de slag te gaan wordt het kind zelfbewuster en kan het groeien. De ontwikkeling heeft een positief effect op het voetbal, maar ook in andere situaties zoals op school en thuis. De training fungeert als een leerschool voor het leven.

Aandachtspunten in de training

 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Opkomen voor jezelf
 • Leren omgaan met angst en spanning
 • Leren beheersen
 • Grenzen verleggen en doorzetten
 • Verantwoordelijkheid nemen

Voetbal Clinic

  • Kennismaking met de GOALS Voetbal methodiek.
  • Uitleg aan de ouders
  • 60 minuten trainen
  • Afsluiting

GOALS Voetbal training

    • Aantal trainingen en frequentie van de GOALS Voetbal trainingen kan in overleg worden vastgesteld
    • Volgen van de 12 weken durende GOALS Voetbal module

GOALS Voetbal PLUS training

     • Extra trainingen aan de hand van een specifieke hulpvraag. Bijvoorbeeld werken aan zelfvertrouwen, omgaan met agressie of weerbaarheid vergroten.